6 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Ελένη Λιβανίου
Δρ Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Δυσλεξίας

Σάββατο 1 Απριλίου, 17.00-19.00

Νευροαναπτυξιακές διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών

Κυριακή 2 Απριλίου, 10.00-12.00

Το γνωστικό και συναισθηματικό μαθησιακό προφίλ των εφήβων

Κατερίνα Αντωνοπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Σάββατο 8 Απριλίου, 17.00-19.00

Η τυπολογία των γονέων

Κυριακή 9 Απριλίου, 10.00-12.00

Ο ρόλος της τυπολογίας των γονέων στη διαμόρφωση της ψυχοκοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών

Καλλιόπη Τριανταφύλλου
Δρ Κλινικής Ψυχολογίας

Σάββατο 29 Απριλίου, 17.00-19.00

Ας μιλήσουμε για τα παιδιά
Η σημασία της ανοικτής επικοινωνίας εκπαιδευτικών-γονέων. Πώς μπορούν να μιλήσουν οι εκπαιδευτικοί με τους γονείς για τις ψυχικές δυσκολίες των παιδιών

Κυριακή 30 Απριλίου, 10.00-12.00

Προβλήματα συμπεριφοράς
Προληπτικά προγράμματα για γονείς και εκπαιδευτικούς σε παιδιά έως 8 χρόνων