6 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

για Εκπαιδευτικούς και Γονείς
Ανδρέας Μάνος
Oμότιμος Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Σάββατο 14 Οκτωβρίου, 19.00-21.00

Πυθαγόρεια αριθμολογία και η καιρική της διάσταση

Κυριακή 15 Οκτωβρίου, 17.00-19.00

Νόμος και ηθική. Η Δίκη του Σωκράτη

Σάββατο 4 Νοεμβρίου, 19.00-21.00

«Η φιλοσοφία ως μελέτη θανάτου», κατά Πλάτωνα

Κυριακή 5 Νοεμβρίου, 17.00-19.00

H φύση και η ερμηνεία των ονείρων

Σάββατο 18 Νοεμβρίου, 19.00-21.00

Περί της τέχνης και του ωραίου. Ο υποκειμενικός και ο αντικειμενικός χαρακτήρας του ωραίου

Κυριακή 19 Νοεμβρίου, 17.00-19.00

Τα κορίτσια στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη