Κωνσταντίνος Μουρούτης
Κωνσταντίνος Μουρούτης
Καθηγητής Προληπτικής Υγείας και Νευροεπιστημών (Dr. med., Dr. nat. med. PhD, Dr.Theol.) Δ/ντής Ινστιτούτου ΝΕΑ ΖΩΗ

Σάββατο 02 Φεβρουαρίου, 19.00-21.00

Καρδιοαγγειακά νοσήματα και Υπέρταση: ο σιωπηλός φονιάς.

Κυριακή 03 Φεβρουαρίου, 17.00-19.00

Διαβήτης και Παχυσαρκία. Πώς θα νικήσετε το Διαβήτη.

Ανδρέας Γιαννουλόπουλος
Ανδρέας Γιαννουλόπουλος
Δρ Αγγειολογίας

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου, 19.00-21.00

Ποια η σημασία και η αξία της Ιπποκράτειου φιλοσοφίας για την πρόληψη των ασθενειών τον 21ο αιώνα. Η βασικότερη προϋπόθεση για τη θεμελίωση της πρόληψης των ασθενειών είναι η αποκάλυψη και η διάδοση της αληθινής γνώσης και πληροφορίας που σήμερα δεν υφίσταται.

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου, 17.00-19.00

Ποια τα αίτια της κατακόρυφης αύξησης της νοσηρότητας σήμερα, παρά την αλματώδη εξέλιξη της ιατρικής και της Φαρμακολογίας. Ποιοι ευθύνονται για αυτήν την πρωτόγνωρη αύξηση των ασθενειών και της νοσηρότητας και τι δέον γίγνεσθαι. Πρόληψη των ασθενειών τον 21ο αιώνα.

Δημήτρης Καραγιάννης
Δημήτρης Καραγιάννης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Frederick Κύπρου

Σάββατο 16 Μαρτίου, 19.00-21.00

«Οι δυσκολίες της ζωής, πρόκληση για προσωπική αλλαγή». Οι δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και οι προσωπικές αποτυχίες λειτουργούν πιεστικά στη σωματική και ψυχική υγεία των ανθρώπων, αν αφήνονται ανεπεξέργαστες. Θα παρατεθούν κλινικά στοιχεία από την ψυχοθεραπευτική εμπειρία του ομιλητή που θα μπορέσουν να εμπνεύσουν μια αισιόδοξη στάση ζωής, που δεν επιτρέπει στη μιζέρια να την υποσκάπτει.

Κυριακή 17 Μαρτίου, 17.00-19.00

«Το γοητευτικό σύμπαν των συναισθημάτων μας: Η αέναη ομορφιά των αποχρώσεών τους και το φως στην κατανόηση και αξιοποίησή τους στις προσωπικές σχέσεις». Τα συναισθήματα αποτελούν πολύτιμο εργαλείο στην κατανόηση του σχετίζεσθαι των ανθρώπων. Στη διάλεξη ο ομιλητής θα αναφερθεί στη δυνατότητα κατανόησης και αξιοποίησης των συναισθημάτων, ώστε να ευνοούνται οι λειτουργικές σχέσεις και να προάγεται η ψυχική υγεία.