Δημήτρης Λούπης
Δρ Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Ιστορικός της Ισλαμικής Μέσης Ανατολής

Για πρώτη φορά πανελλήνια διδάσκεται στο Πανεπιστήμιό μας το μάθημα των Οθωμανικών. Η εκμάθησή τους αποτελεί παράγοντα sine qua non για εμβριθή μελέτη της Ιστορίας των δύο λαών (Ελλάδας - Τουρκίας), μα και της Βαλκανικής επικράτειας. Ιστορικές πηγές βρίσκονται τελείως ανεκμετάλλευτες τόσο στα καθημάς - Γενικά Αρχεία Κράτους, Μονές και Βιβλιοθήκες (κραυγαλέο παράδειγμα η Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής») - όσο και σε Τουρκία και Βαλκάνια.

Σ’ αυτόν τον τομέα υπάρχει αστάθμιστο έλλειμμα, αλλά και «πεδίον δόξης λαμπρόν» για πρωτότυπες Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Διατριβές.

Η εκμάθηση της γλώσσας λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο 2 μαθημάτων εβδομαδιαία, διάρκειας 3 ωρών έκαστο και ο χρόνος εκμάθησης υπολογίζεται σε 4 έως 5 τρίμηνα.